Wednesday, May 25, 2016

Мэдэгдэл

2016.05.25                                                                                                          Улаанбаатар хот
МЭДЭГДЭЛ
Нийслэлийн сонгуулийн хороо 2016 оны 05 сарын 17-ны өдрийн 14 тоот тогтоолоор Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 2016 оны сонгуульд Монголын Социал Демократ Намаас нэр дэвшигчдийг бүртгэхээс татгалзсан байна. Ийнхүү татгалзах болсон шалтгааныг Сонгуулийн тухай хуулиар орон нутгийн хурлын сонгуульд нэр дэвшүүлэх, оролцох эрх тухайн орон нутагт салбартай намд олгогддог ба МСДН нь нийслэлд салбаргүй учир оролцох боломжгүй хэмээн тайлбарлажээ.

Friday, May 20, 2016

Ё.Гэрэлчулуун: Нэр дэвшигчид хуульд заасан шаардлагыг биелүүлээгүй учраас бүртгэхээс татгалзсан

Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2016 оны ээлжит сонгуульд оролцох хүсэлтээ илэрхийлсэн 11 нам, 2 эвсэл, 19 бие даагч нийт 333 нэр дэвшигчийн материалыг Нийслэлийн Сонгуулийн хороо хуульд заасан хугацаанд нягтлан шалгаж, 9 намын 238 нэр дэвшигчийг бүртгэж, нэр дэвшүүлэх тогтоол гаргасан талаар мэдээлсэн. Зарим нам, эвсэл, бие даан нэр дэвшигчид энэхүү шийдвэрийг хууль бус гэж үзэж байгаагаа  илэрхийлж, гомдол гаргасан. Энэ талаар Нийслэлийн Сонгуулийн хорооны дарга Ё.Гэрэлчулуунаас тодрууллаа. 
Нийслэлийн сонгуулийн хороо хууль бус шийдвэр гаргалаа гэсэн гомдлыг нам, эвсэл, бие даан нэр дэвшигчид гаргаж байна. Та үүнд ямар тайлбар өгөх вэ ?
Сонгуулийн асуудлыг хуулиар нарийн зохицуулсан байдаг. Нийслэлийн сонгуулийн хороо анх сонгуульд оролцох нам, эвслийн хүсэлтийг хүлээн авахдаа Сонгуулийн тухай хуулийг мөрдөж ажиллана шүү гэж хэлж байсан. Бид нэр дэвшигчдийг бүртгэхдээ Сонгуулийн тухай хуулийн “Орон нутгийн сонгууль” гэсэн бүлгийг нарийн мөрдөж ажилласан. Нийслэлийн ИТХ-ын сонгуульд оролцох хүсэлт илэрхийлсэн нэр дэвшигчдийн материалыг нягтлан шалгаж, тогтоол гаргасны дараа хуульд заасан шаардлага биелүүлээгүй хасагдсан нэр дэвшигчид гомдол гаргаж байна. Нэр дэвшигчийг бүртгэх асуудал бол Нийслэлийн Сонгуулийн хорооны бүрэн эрх. Тийм учраас бид гомдлыг хүлээн авч, хуулийн дагуу гурав хоногийн хугацаанд шийдвэрлэнэ.

Friday, May 13, 2016

Нийслэлийн ИТХ-ын 2016 оны ээлжит сонгуульд нам, эвслээс нэр дэвшигчдийг 05-p сарын 17-нд танилцуулна

Нийслэлийн Сонгуулийн хорооноос сонгуулийн бэлтгэл ажлын талаар сэтгүүлчдэд мэдээлэл өглөө. Мэдээллийг нийслэлийн Сонгуулийн хорооны дарга Ё.Гэрэлчулуун танилцуулав. Сонгуулийн Ерөнхий хорооны 2016 оны 04 дүгээр сарын 18-ний өдрийн 21 дүгээр тогтоолоор нийслэлийн сонгуулийн хороог нийт 9 хүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулсан. Хуульд заасан хугацаанд буюу 2016 оны 04 дүгээр сарын 22-ны өдөр анхны хуралдаанаа хийж, гишүүдийн ажил үүргийн хуваарийг баталж, дүүргийн сонгуулийн хороодыг байгуулсан. Нийслэлийн сонгуулийн хороо нийт таван удаа хуралдаж, нийслэлийн хэмжээнд сонгуулийг зохион байгуулах бэлтгэл ажлыг хийж гүйцэтгэж байна. 

Friday, April 29, 2016

Байнгын бус ажиллагаатай сонгуулийн байгууллагад ажиллах ажилтнуудын сургалт

Сонгуулийн тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.5 дахь хэсэгт заасны дагуу сонгуулийн ажилтны мэдээллийн санд бүртгэгдсэн ажилтан, албан тушаалтанд Сонгуулийн тухай хууль тогтоормжийн талаар сургалт явуулж, гэрчилгээ олгох сургалтыг 21 аймаг, нийслэл, 9 дүүрэгт зохион байгууллаа.
Сургалтад хамрагдаж, гэрчилгээ авсан хүмүүс байнгын бус ажиллагаатай сонгуулийн ажилтны мэдээллийн санд бүртгэгдэх юм. Байнгын бус ажиллагаатай сонгуулийн байгууллагад ажиллах ажилтны мэдээллийн санд бүртгүүлэхээр 27000 гаруй төрийн албан хаагч мэдээллээ ирүүлээд байна.
  1. Сонгуулийн тухай хууль 
  2. Сонгуулийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалт
  3. Сонгогчдын нэрсийн жагсаалт, сонгогчийн болон иргэний шилжилт хөдөлгөөн
  4. Нам, эвсэл, нэр дэвшигчдийн бүртгэл
  5. Сонгуулийн сурталчилгаа
  6. УИХ-ын болон аймаг, нийслэлийн ИТХ-ын сонгуулийн саналын хуудас
  7. Сонгогчдын санал авах ажиллагаа
  8. Хууль тогтоомж зөрчигчдөд хүлээлгэх хариуцлага, өргөдөл, гомдол маргаан хянан шийдвэрлэх харъяалал
  9. Сонгуулийн автоматжуулсан систем

Saturday, April 23, 2016

2016 оны сонгуулийн мөрийн хөтөлбөр

Монголын Социал Демократ Намын
Улс Төрийн Зөвлөлийн 2016 оны
4-р сарын 23-ны хурлаар батлав.
Монголын Социал Демократ Намын Улсын Их Хурал,
Аймаг нийслэлийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлыг сонгох
2016 оны сонгуулийн мөрийн хөтөлбөр

Friday, April 22, 2016

Нийслэлийн сонгуулийн хорооны бүрэлдэхүүн

Сонгуулийн Ерөнхий хорооны 2016 оны 04 дүгээр сарын 18-ний өдрийн 21 дүгээр тогтоолоор нийслэлийн сонгуулийн хороог нийт 9 хүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулсан. Хуульд заасан хугацаанд буюу 2016 оны 04 дүгээр сарын 22-ны өдөр анхны хуралдаанаа хийж, гишүүдийн ажил үүргийн хуваарийг баталж, дүүргийн сонгуулийн хороодыг байгуулсан. Нийслэлийн сонгуулийн хороо нийт таван удаа хуралдаж, нийслэлийн хэмжээнд сонгуулийг зохион байгуулах бэлтгэл ажлыг хийж гүйцэтгэж байна.

Monday, April 4, 2016